Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2021 09:47, số lượt xem: 74

Diễm ngộ kim bằng chuốc tửu say
Nồng duyên xướng hoạ phỉ đêm này
Người may tỏ ý bừng câu diệu
Đứa rủi thưa lời nghẹn quãng cay
Rủ bạn vui đùa mơ duỗi tới  
Chuyền thơ cảm xúc mộng phơi bày
Càng khuya ngẫu hứng bồi thơm cảnh
Xỉn rượu thiên đình đẫm tít lay

Xỉn rượu thiên đình đẫm tít lay
Lòng thanh cảm hứng lộng phô bày
Nồng thơ lả lướt thêm tình đượm
Bổng nhạc êm đềm bớt nỗi cay
Lẽ sống yên bình tâm khảm nọ
Quỳnh tương hảo hạng thế gian này
Nhiều năm mới được lần chung hưởng
Diễm ngộ kim bằng chuốc tửu say