15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/12/2019 08:22, số lượt xem: 239

Giữ thuỷ chung
Người yêu nhé
Gìn mơ trẻ
Thắm muôn trùng.

Ngọt ngào bung
Ngàn thương hé
Lời khe khẽ
Ấm tao phùng.

Trái tim rung
Nồng môi nhé
Về êm nhẹ
Giữa thơm bùng.

Diễm tuyệt cung
Ngời muôn vẻ
Hương từ bé
Đắm vô cùng…