15.00
1 người thích
Từ khoá: Khoái lạc trên đời (1)
Đăng ngày 09/05/2021 19:19, số lượt xem: 130

Nhất khoái
Mời ăn thượng đẳng món thơm hiền
Cõi lạ tươi giòn lắm cải biên
Đã miệng an toàn nên phải xứng   
Lành thân sạch sẽ bớt lo phiền
Trần gian nhất dạ không bằng lẩu
Giữa cuộc hoa lầu chẳng khác tiên
Cút rượu bình dân mồi thoả mãn
Làn hương ẩm thực ngát môi liền

Nhị khoái
Nằm phơi ngủ ngáy tựa đang thiền
Ngất ngưởng du hồn được mãn viên
Cởi rữa tinh thần lo gạo mắm
Lùi xa trí não chạy kim tiền
La đà mộng khúc vô đường bảnh
Giục giã mơ đời lánh nẻo xiên
Nhị khoái trời cho nào hưởng sũng
Tàn hơi một giấc trẩy bao miền

Tam khoái
Hàng chơi có loại dễ lây ghiền
Nhịp phát tâm hồn mãi tưởng liên
Với ả tưng bừng trên bụng cưỡi
Cùng em khít rịt giữa môi viền
Bao lần lượn nhảy mơ choàng núi
Những lúc bươn trèo mộng phả hiên
Hứng khởi vô vàn ai cũng chịu
Nhằm khi bế mạc lả bên triền

Tứ khoái
Lòng sôi hãy dạo đến bưng biền
Thoải mái trăm bề giữa lộng thiên
Quãng xấu thòi mông chầu thổ địa
Đường tanh xả rác chạm bao miền
Êm đềm trỗi khúc loang nồng đượm
Nhẹ nhõm dâng hồn toả khoái điên
Hoạt cảnh trời mây cùng gió bỡn
Đều luôn giống kiểu ngự nông điền