Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2022 21:07, số lượt xem: 61

Chiều xuống chạnh lòng nhớ đến ai
Tình xưa giờ dậy cánh u hoài
Núi sông ngàn dặm mờ xa ngái
Biết làm sao tìm đến em đây?

Nhớ người con gái tuổi xuân thì
Trao tình gởi ước  buổi hoà thi
Trăng khuôn mười bảy nồng xuân ý
Lúng liếng mắt ngời ở những khi...

Ta dõi đời em giữa mịt mùng
Ơi người, sao chỉ thấy mông lung
Về đâu tìm được đường cho trúng
Để hiệp duyên nhau buổi hạnh phùng.

Ai như em, chợt thoáng qua mành
Nghe niềm hạnh phúc chạy vờn quanh
Thì ra cũng chỉ là hư ảnh
Ôi, quá vãng nao chẳng trọn lành...