Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2019 11:28, số lượt xem: 285

Thơ Đường đúc kết bộn tài năng
Ý tứ ngời xa phả vặc vằng
Thật khó câu vần đưa quá thặng
May nhờ trí lực xém toàn năng
Từ trong góc thẳm tình yên lặng
Đến giữa đài cao ái vĩnh hằng
Dẫu ngọt hay là chen mật đắng
Tâm hồn lãng đãng ngọn bằng lăng

Cùng nhau kết nghĩa dệt kim bằng
Gọt tứ trau vần dụng khả năng
Khúc vũ nàng thơ dành biếu tặng
Làn ca lãng tử mở hoan đằng
Mầm thương trải khắp dìu chân cẳng
Lọn nhớ du cùng bỡn gió trăng
Túi rượu mơ bầu theo lủng lẳng
Nhằm khi tuý luý ghẹo cô Hằng