Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2021 20:40, số lượt xem: 43

Thơ diệu bén tình lịm đắm say
Cảm thương nồng đượm luyến tim này
Khờ ngây ngất mộng cuồng đan tẩm
Vững sắt son lòng ngọt chuyển lay
Mơ ước dệt lời tha thiết diễm
Sững mong cầu nguyệt lả lơi dày
Đờ môi giữa nắng vàng mê ngợp
Tơ quyến nụ hồng quả tuyệt hay

Hay tuyệt quả hồng nụ quyến tơ
Ngợp mê vàng nắng giữa môi đờ
Dày lơi lả nguyệt cầu mong sững
Diễm thiết tha lời dệt ước mơ
Lay chuyển ngọt lòng son sắt vững
Tẩm đan cuồng mộng ngất ngây khờ
Này tim luyến đượm nồng thương cảm
Say đắm lịm tình bén diệu thơ