Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2020 22:54, số lượt xem: 158

Đồng trải gió hoang sạm nắng chiều
Mỏi mòn tim nhớ quặn đời tiêu
Hồng nhan mất ngọt tình thay đổi
Hạnh phúc tan ngời ái dạt xiêu
Không rỗng dạ sầu loang lệ chát
Vắng teo lòng hận xót đêm nhiều
Bồng sôi xúc cảm còn đâu hỡi
Đông giá phủ trùm vỡ vụn yêu

Yêu vụn vỡ trùm phủ giá đông
Hỡi đâu còn cảm xúc sôi bồng
Nhiều đêm xót hận lòng teo vắng
Chát lệ loang sầu dạ rỗng không
Xiêu dạt ái ngời tan hạnh phúc
Đổi thay tình ngọt mất nhan hồng
Tiêu đời quặn nhớ tim mòn mỏi
Chiều nắng sạm hoang gió trải đồng