Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2022 23:33, số lượt xem: 113

Ngồi chung quãng lịm thắm xuân nguyền
Tuyệt diễm hương lòng thẳm nhớ xuyên
Tôi tẩm ngóng mùa ân ái sũng
Ấy thương chờ cõi mộng mơ huyền
Bồi khao khát vững tình mai trúc
Đắp mải mê bền nghĩa nợ duyên
Trôi dạt giữa dòng thơ khởi hứng
Đồi vương rợp gió lộng trăng thuyền

Thuyền trăng lộng gió rợp vương đồi
Hứng khởi thơ dòng giữa dạt trôi
Duyên nợ nghĩa bền mê mải đắp
Trúc mai tình vững khát khao bồi
Huyền mơ mộng cõi chờ thương ấy
Sũng ái ân mùa ngóng tẩm tôi
Xuyên nhớ thẳm lòng hương diễm tuyệt
Nguyền xuân thắm lịm chỗ chung ngồi