Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2022 22:18, số lượt xem: 49

Trơ mắt đỏ lừ vọng cũ xưa
Nhớ thương ngày nọ luyến đâu chừa
Hờ mi khép cảm rời nương tựa
Mở lối theo về gọi đón đưa
Mơ mộng chát đời tim giả hứa
Vỡ tan quằn trí dạ thâm lừa
Mờ phai hẹn ước tàn hương lửa
Thơ thẩn giữa sầu đẫm nắng mưa

Mưa nắng đẫm sầu giữa thẩn thơ
Lửa hương tàn hẹn ước phai mờ
Lừa thâm dạ trí quằn tan vỡ
Hứa giả tim đời chát mộng mơ
Đưa đón gọi về theo lối mở
Tựa nương rời cảm khép mi hờ
Chừa đâu luyến nọ ngày thương nhớ
Xưa cũ vọng lừ đỏ mắt trơ