25.00
1 người thích
Đăng ngày 08/03/2020 13:51, số lượt xem: 211

Tháng ba ngày tám thảo đôi lời
Góp vận ươm từ ước vọng khơi
Diễm mộng hoài chan dìu ngọt thắm
Nồng mơ sẽ đến dệt thơm ngời
La đà bướm lượn hồn mê trải
Quấn quyện ong vờn dạ đắm phơi
Diệu ảo môi hồng vương kỷ niệm
Tình yêu mãi lộng ngát tim đời

Quý trọng tình yêu sẽ thắm đời
Chung lòng hợp ý ngọt ngào phơi
Mùa thương mãi đượm bừng tươi biếc
Điệu nhớ hoài xanh toả rạng ngời
Giục giã cau trầu muôn nẻo dậy
Mơ màng hiệp cẩn vạn điều khơi
Cầu mong hạnh phúc về thơm thảo
Ngày tám tháng ba tặng mấy lời