Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2020 15:45, số lượt xem: 236

Trắc Nhị quần thư chói sử vàng
Hai Bà trống dậy diệt sài lang
Công thành phá luỹ nhào vô háng
Đuổi Hán lùa quân phải rã hàng
Tổ quốc tuyên lời muôn thuở rạng
Sông hồ dựng đế triệu đời sang
Toàn dân nước Việt gươm mài sáng
Bảo vệ Trường Sa giữ xóm làng

Bảo vệ Trường Sa giữ xóm làng
Vinh cùng Tổ quốc mãi giàu sang
Mê Linh trỗi dậy không thằng ngáng
Lão Định chuồn lui buộc chúng hàng
Nắm lại cơ đồ xây bến cảng
Đâm nhào Hán khựa quét loài lang
Hai Bà dũng khí toàn dân rạng
Trắc Nhị quần thư chói sử vàng