15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2020 17:07, số lượt xem: 181

Ta nắm sợi dây hai đầu tầm gởi
Gọi tên em không nghe tiếng trả lời
Một mình thương và một mình trông đợi
Thêm tủi hờn ngóng mãi tận ngàn khơi.

Theo kỷ niệm gió khuya lùa mơ tới
Ta vẫn chờ khúc hạnh ngộ chùng lơi
Xa tít tắp con thuyền yêu vời vợi
Quá vãng nào chếnh choáng giữa đầy vơi.

Ta chân thành trao ai từng nụ mới
Cứ ngỡ là được đền đáp không vơi
Nào đâu biết ái tình so hại lợi
Nên dối gian ướm sẵn giữa môi người.

Sao đùa cợt khiến lòng này đau xới
Xé tim thành mảnh vỡ quặn tàn rơi
Dẫu tình duyên không cau trầu chờ đợi
Cũng cần chi những lừa lọc ngoa lời...