Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2022 07:37, số lượt xem: 41

Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả tim lòng
Lời xưa còn thắm thiết
Hay trả giữa tầng không?

Nguyền ơi, trăng đà vỡ
Thao thức giữa muôn trùng
Vì ai đời dang dở
Trách người bẻ tình chung.

Cuối đường là bể hận
Khóc tức tưởi hoen màu
Vàng xưa giờ tẻ quạnh
Nghe hoang hoải niềm đau.

Chẳng tròn vành câu hứa
Ai trách ai bạc tình
Nếu kiếp sau có gặp
Thì thôi chỉ làm thinh...