Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2018 15:12, số lượt xem: 294

Hồng nhan tuổi mộng biếc hương kiều
Rạng rỡ loan hồng thuở chớm yêu
Sẫm ngát mùa thương hồng yểu điệu
Hồng mơ quãng ước ngọt nuông chiều
Êm đềm mắt thẫm loang hồng diệu
Lả lướt xuân hồng lịm lãng phiêu
Thoả mãn hồng thơm ngời rạng chiếu
Hồng tim vũ khúc lả lơi nhiều

Hồng tim vũ khúc lả lơi nhiều
Ngũ sắc mây hồng dạo nẻo phiêu
Diễm ái hồng nương thùa đượm kiểu
Hồng ân hạnh phúc toả thơm chiều
La đà ngõ nhớ hồng câu thiệu
Rộn rã môi hồng thoả tiếng yêu
Vẫn lịm triền miên hồng có hiểu
Hồng nhan tuổi mộng biếc hương kiều

Bát điệp - Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm