Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2021 12:58, số lượt xem: 60

Bùn đen bẩn nhọ khác chi hề
Đục đẽo dân tình cứ mải mê
Hỗn ngạo trong nhà vô số kể
Cuồng tham giữa chợ lố lăng kề
Người dưng biếu đãi kêu bà mệ
Noãn lạ cưng chiều nổ thiếp thê
Giáo dục quan trường luôn dở trễ
Đời trưng lắm cảnh lộn gan mề

Đời trưng lắm cảnh lộn gan mề
Đạo nghĩa tung nhào quá thảm thê
Kẻ xạo đùa chơi tàn nhẫn rót
Thằng ngu bỡn cợt bất lương kề
Điên khùng khiến phải gieo điều tệ
Lú lẫn nên rồi dạt nẻo mê
Phẫn nộ con người gian xảo thế
Bùn đen bẩn nhọ khác chi hề