Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2021 19:47, số lượt xem: 112

Xa ngái gởi lòng hẹn ấy ơi
Vẹn yêu tình nhé mãi tươi cười
Hoà mơ ngọt đắm tràn lan dệt
Ướp mộng ngây dìu quấn quyện khơi
Hoa ngát dậy hồn say biếc rạng
Nguyệt xinh lồng sắc đượm thơm ngời
Ngà trăng ánh diệu trầm hương toả
Nga cuội bỡn đùa giọng lả lơi

Lơi lả giọng đùa bỡn cuội nga
Toả hương trầm diệu ánh trăng ngà
Ngời thơm đượm sắc lồng xinh nguyệt
Rạng biếc say hồn dậy ngát hoa
Khơi quyện quấn dìu ngây mộng ướp
Dệt lan tràn đắm ngọt mơ hoà
Cười tươi mãi nhé tình yêu vẹn
Ơi ấy hẹn lòng gởi ngái xa