Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2021 16:01, số lượt xem: 107

Ông già tưởng biếng lại lừng gương
Hũ dược thần y xám trở hường
Hữu Trác tên người loang vạn biển
Dương Hà đất mẹ toả mùi hương
Công trình thảo mộc lưu ngời sách
Ký sự thành đô khảm trĩu đường
Chữa bệnh cho đời ơn cả núi
Danh tiền bỏ xó rạng nhiều phương

Danh tiền bỏ xó rạng nhiều phương
Diễm đức ngời tên trải rộng đường
Trí vững thiên tài như học giả
Tâm thành đạo nghĩa sánh trầm hương
Công bằng chữa bệnh dù dân khó
Cẩn trọng chờm đau dẫu đế hường
Toả rực thần y vàng giữa thế
Ông già tưởng biếng lại lừng gương