Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2020 15:01, số lượt xem: 133

Trăng mừng hạnh ngộ gió mừng trăng
Hằng ánh trầm hương phả ánh hằng
Ước mộng la đà trao mộng ước
Thăng tình giục giã kết tình thăng
Ấm êm mãi đượm nồng êm ấm
Vằng vặc hoài thơm biếc vặc vằng
Thoả điệu mùa yêu ngời điệu thoả
Đăng trình rạng toả nhật trình đăng

Đăng trình rạng toả nhật trình đăng
Dằng dặc triền miên trỗi dặc dằng
Nguyện thắm muôn đời tươi thắm nguyện
Thăng bình vạn thuở ngọt bình thăng
Mãi ngời quấn quyện thơm ngời mãi
Hằng diễm tòm tem ngát diễm hằng
Vũ khúc phiêu bồng mơ khúc vũ
Trăng mừng hạnh ngộ gió mừng trăng