Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2022 12:04, số lượt xem: 36

Diễm phượng hồn nhiên thuở bấy giờ
Yêu vì khúc vũ dệt tình thơ
Chim hò hẹn bướm say đùa bỡn
Gió vỗ về mây thoả đợi chờ
Quyến rũ âm đàn nghiêng ngả mộng
Xiêu lòng ngọc thể dỗ dành mơ
Rồi ve tiễn khách hờn giai điệu
Bạn cũ trường xưa phải cách bờ

Trầm hương kỷ niệm ngát vô bờ
Những lúc giao tình thoảng nhịp mơ
Mộng cảm mê hồn lưu luyến vẫy
Làm duyên yểu điệu vấn vương chờ
Chim mời mọc bướm hoà tơ liễu
Phượng nỉ non lòng trỗi áng thơ
Giữa bước gian trần chia vạn nẻo
Hoài mong sẽ gặp đến bao giờ