Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/02/2019 23:37, số lượt xem: 262

Mây ngàn tím rịm sắc huyền lơ
Tím dệt lòng chan ngút đẫn đờ
Em mãi tím hồn thơm nẻo nhớ
Ta còn đẫm mộng tím đường mơ
Nồng xưa khởi tím choàng mê ngợ
Tím ấy ngời hoang rợp chẳng mờ
Em hỡi giữ hoài sắc tím diệu
Cho tình rộn rã tím hoài thơ

Hương trầm tím phủ diệu làn thơ
Chan tím huyền du kỷ niệm mờ
Tím hỡi có còn vang tuổi nhớ
Tím à đâu nữa ngọt mùa mơ
Tưởng là tím đượm luôn kề thở
Đâu biết tím thơm lại cách đờ
Tha thắt lòng đêm màu tím vỡ
Tím vùi bão gió khiến tình lơ