Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2020 19:05, số lượt xem: 120

Chiều nựng gió mây rợp ánh tà
Đẫm bừng mơ ái ngọt lời ca
Phiêu xào xạc ý gieo làn trỗi
Sũng dặt dìu tim gọi nắng sà
Diều sáo quyện bay lờ lững đẹp
Khúc tình say cảm ngạt ngào xa
Xiêu lòng dạ nhớ đêm thầm nhủ
Kiều diễm sánh duyên kết ngọc ngà

Ngà ngọc kết duyên sánh diễm kiều
Nhủ thầm đêm nhớ dạ lòng xiêu
Xa ngào ngạt cảm say tình khúc
Đẹp lững lờ bay quyện sáo diều
Sà nắng gọi tim dìu dặt sũng
Trỗi làn gieo ý xạc xào phiêu
Ca lời ngọt ái khua bừng đẫm
Tà ánh rợp mây gió nựng chiều