15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/01/2020 15:36, số lượt xem: 178

Thoáng chốc tròn năm kết thật rồi
Nghe chừng mãi vọng thuở còn đôi
Từ câu quyện nhớ chen hồn khởi
Đến điệu vờn thương lướt dạ bồi
Chẳng hiểu ngày mai tình có đượm
Hay là dĩ vãng mộng chìm trôi
Đời ai biết chỗ nào trong đục
Phó mặc bề trên chuyện đứng ngồi

Phó mặc bề trên chuyện đứng ngồi
Thân tằm sợi nhả kệ dòng trôi
Rèn thơ đượm biếc vần niêm trải
Luyện phú nồng thơm chữ nghĩa bồi
Vẫn ước tim lòng ươm sáng dạ
Luôn chờ hạnh phúc lộng ngời đôi
Ngoài kia lác đác mai đào nở
Thoáng chốc tròn năm kết thật rồi