Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2020 17:23, số lượt xem: 141

Nài van có mấy chỉ hao lời
Sống giữ vui lòng bực thả trôi
Vẫn vọng hướng dương mà rảo tới
Chăm thùa ánh sáng chẳng hề thôi
Cùng bên nguyệt  lấp chìm  đau khổ
Lừng trỗi hân hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn không mệt mỏi
Ươm tình nhân ái chẳng nào vơi

Ươm tình nhân ái chẳng nào vơi
Số mệnh thành hư phó mặc trời
Hãy sống ngay hàng tâm nỏ hối
Và lòng trong sạch thiện nào thôi
Lượng nhân thế dạ thường tha lỗi
Tâm vẫn nhu hiền lộng mắt môi
Cõi trược thăng trầm như gió thổi
Nài van có mấy chỉ hao lời