Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2021 15:45, số lượt xem: 78

Đông chiều phả xám mịt đời hoa
Rộng tủi hờn loang bợt ánh tà
Mong mỏi nhuỵ tàn thân héo rã
Chuộng chiều hương rũ ái nồng xa
Dòng trôi phấn lệ thờ ơ má
Mộng nuối tim lời nhão nhoẹt ta
Lòng khổ hận đau nguyền buốt dạ
Trông chờ tím mắt quạnh buồn xa

Xa buồn quạnh mắt tím chờ trông
Dạ buốt nguyền đau hận khổ lòng
Ta nhão nhoẹt lời tim nuối mộng
Má ơ thờ lệ phấn trôi dòng
Xa nồng ái rũ hương chiều chuộng
Rã héo thân tàn nhuỵ mỏi mong
Tà ánh bợt loang hờn tủi rộng
Hoa đời mịt xám phả chiều đông