Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2018 12:02, số lượt xem: 315

Thương Hàn Mặc Tử đã xa đời
Thi phú đâu còn giã Mộng ơi[1]
Vỹ Dạ bắp lay chiều vắng bạn
Quy Nhơn gió lặng lúc không người
Còn đâu trăng cũ ngày hoan duỗi
Đã hết thơ nồng buổi quạnh rơi
Ngó trước nhìn sau lòng tẻ chạnh
Làm cho thương cảm dậy loang ngời

Làm cho thương cảm dậy loang ngời
Quạnh buốt trong lòng nước mắt rơi
Đã vắng mùa trăng đùa với chị
Cũng qua giấc mộng hát bên người
Tài cao phận rủi buồn ghê hỡi
Chí lớn thơ nồng bạc lắm ơi
Đốt nén nhang này ta gởi gió
Thương Hàn Mặc Tử đã xa đời

[1]Mộng Cầm
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm