Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2022 18:14, số lượt xem: 35

Ve phượng vẳng lòng giữa khướt say
Nhớ mong ngùi cảnh hợp tan này
Hè lơ lửng nắng vờn thương cảm
Gió ngẩn ngơ hồn thoảng lượn bay
Xe ước mộng buồn dang dở chuyện
Chuốc mơ tình sạm hắt hiu ngày
Bè trôi cuốn hẹn thề quên lãng
Se buốt dạ hoài mãi tít quay

Quay tít mãi hoài dạ buốt se
Lãng quên thề hẹn cuốn trôi bè
Ngày hiu hắt sạm tình mơ chuốc
Chuyện dở dang buồn mộng ước xe
Bay lượn thoảng hồn ngơ ngẩn gió
Cảm thương vờn nắng lửng lơ hè
Này tan hợp cảnh ngùi mong nhớ
Say khướt giữa lòng vẳng phượng ve