Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 19:24, số lượt xem: 82

Sinh lồng sắc đẹp hảo thời nay
Sũng mượt lời thương sắc cảm dày
Sắc diễm hương trời thơm thảo dệt
Son nồng sắc ngãi mặn mà bay
Si bàng bạc phả cài muôn sắc
Sẵn nuột nà bung toả sắc ngày
Sắc diện tươi ngời luôn vĩnh cửu
Sao vờn lãng tử sắc tình lay

Ngãi vẹn ân tình khó thể lay
Nồng yêu quấn quyện ngãi đêm ngày
Nguồn thơm thảo ngãi đừng cho rụng
Ngãi sắt son lòng dệt cảm bay
Nặng ngãi khinh tiền vui vẻ suốt
Ngời duyên trọng ngãi thiết tha dày
Non bồi hạnh phúc đời ươm ngãi
Nụ ngãi luôn bừng cả trước nay