Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2016 00:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/01/2018 16:17, số lượt xem: 392

Hoà tâm bạn hữu thắm hương đời
Diệu trỗi cung lòng phả khắp nơi
Bắc biển hiền nhân thùa quãng ngợi
Nam miền sỹ tử quyện tình lơi
Thương vần đẫy ngát hằng mong đợi
Biếc cảnh thơm lừng mộng ước khơi
Thoả nguyện ân tình thơm thảo tới
Và thơ phú lộng ngát ngan lời

Và thơ phú lộng ngát ngan lời
Hãy để tâm tình mãi diệu khơi
Bạn hữu gom nồng loang buổi tới
Thi đàn góp đượm dậy nguồn lơi
Mê huyền khúc nghĩa lan vời vợi
Tứ dậy mơ màng huyễn ảo nơi
Ước mãi câu vần luôn thoả ngợi
Hoà tâm bạn hữu thắm hương đời

Liên hoàn - Ngũ độ thanh - Giao cổ đối - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Bát đồng âm