Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2021 10:10, số lượt xem: 80

Hè nhau chuyển chạy những quân cờ
Chuẩn cuộc binh dàn vững trướng cơ
Dẫn tốt xuyên hà xe diệu mở
Giằng voi  cản bước mã cương chờ
Lên đời pháo nổ bừng lo gỡ
Đẩy sĩ khuya về quyện ước mơ
Tuóng cưỡi liên hồi đâu hoảng sợ
Rèm buông bí tỉ rã thân đờ

Rèm buông bí tỉ rã thân đờ
Đổi thế binh nàng dậy trỗi mơ
Nhảy ngựa tưng bừng đâu có lỡ
Luồn xe vội vã chẳng ngưng chờ
Chàng cương nã pháo hòng khai cửa
Tốt duỗi đâm hào mộng khởi cơ
Tượng sĩ banh càng toang hoác mở
Hè nhau chuyển chạy những quân cờ