Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 12:11, số lượt xem: 88

Khởi hấn tèm lem cũng tại vì
Lòng người loạn ý khổ nhiều khi
Tào lao xẻo bợ càng ưa ấy
Thõng thẹo quỳ xin đếch kể gì
Sũng thịt tưng bừng khen đối xử
Vơi trà ngúng nguẩy giọng hồ nghi
Rầu cho cõi thế tràn dơ bẩn
Mõm chó tuyền đen sủa đại lì

Mõm chó tuyền đen sủa đại lì
Đêm ngày mắt đảo dạng ngờ nghi
Lừa Nam lắm nẻo nhìn ghê thật
Gạt Bắc nhiều phen nghĩ tởm gì
Lãng xẹt chen vào quang quác mỏ
Hôi rình sấn lẻn chực chờ khi
Mà sao xấu bụng làm chi hỡi
Khởi hấn tèm lem cũng tại vì