Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2021 11:23, số lượt xem: 78

Thuỷ chung cho bến khỏi đau
Cơm nhà cho khỏi chạm sầu lòng ai
Vui thơ xướng hoạ ươm tài
Huyên thuyên chuyện kể trúc mai chím cười.

Ngày xưa tính thuộc ham chơi
Bởi chưng dây chuối dễ dời con tim
Bể tình ba nổi bảy chìm
Lênh đênh sóng cả, dập dềnh tuổi xuân.

Lang thang ngõ tắt xa gần
Chôm đào bẻ mận, lần khân nhiều trò
Cuối cùng ngoành lại buồn xo
Tiếng mà không miếng, chất kho sự buồn.

Bây giờ giải nghệ tình luôn
Nâng khăn sửa túi có nàng hiến dâng
Trăng hoa đâu thiếu mà cần
Gác tâm vọng ngoại cho xuân cõi lòng.

Lửa tình thổi bạt gió đông
Uớc ao được ngủ giữa lòng của em
Trăng khuya lấp ló vén rèm
Hằng Nga đỏ mặt dậy thèm hồi xuân.