15.00
Đăng ngày 13/07/2021 10:07, số lượt xem: 84

Tàn khuya chỏng gọng xáp mơn lờ
Lửa bốc toang đầu sũng lịm mơ
Gạ gẫm xoa đồi bung đểu lớ
Lần khân vạch hẻm lút ngây đờ
Voi chờm sĩ áp quân bừa chợ
Mã vọc xe càn pháo bủa tơ
Giữa nẩy trên sà căng mọi thớ
Đào sâu nhảy phắt đạt tiên cờ

Đào sâu nhảy phắt đạt tiên cờ
Bão tố nên gò phải rạp tơ
Hóm hỉnh điều quân chờm vũng lợ   
Tùm lum giục tốt nã then đờ
Linh hồn nhễ nhại từng hơi thở
Thể phách tơi bời giữa đụn mơ
Gợi cảm hằng đêm bừng quyến rũ
Tàn khuya chỏng gọng xáp mơn lờ