15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2020 17:05, số lượt xem: 282

Từng giọt
Sầu rơi
Quánh đặc
Ngôn lời
Niềm đau thiêm thiếp ngủ vùi
Ru ta giấc lỡ ngậm ngùi xót xa

Từng giọt
Tình vơi
Quấn chặt
Tim đời
Mù xa vạn thuở không người
Chiều hong tuổi nhớ xám trời hư vô

Từng giọt
Buồn ơi
Lấp kín
Môi cười
Vàng xưa bạc phếch cả rồi
Tìm dư hương cũ - ôi thôi huyễn tình!