11.00
1 người thích
Đăng ngày 29/04/2020 18:27, số lượt xem: 208

Kim bằng thi thoảng gởi vài câu
Gói trọn hồn thơ ấm sắc màu
Chén rượu hôm nào mơ huyễn lắng
Nguyệt đài thuở đó mộng huyền sâu
Còn chăng hùng chí ngày chung sức
Ước vẫn tráng tâm buổi hội lầu
Thư vắn tình dài mong bạn hiểu
Ý tròn nghĩa vẹn mãi còn nhau

Mỗi giọt buông dài phả vấn vương
Mà mơ dạo ấy cõi thiên đường
Làm tim rộn rã hoài tơ tưởng
Khiến dạ chao chòng giữa cảm thương
Yểu điệu môi tình sao khó cưỡng
Cuồng quay gió bão thật khôn lường
Tìm đâu quá vãng mùa hoa phượng
Lặng lẽ thơ lòng gửi cố hương