Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2021 08:35, số lượt xem: 96

Xa vời nẻo nhớ mỏi mòn trông
Biệt tiễn chiều thương chạnh nuối lòng
Ra ngóng mắt nào hương sắc dõi
Lại tìm môi cũ ái tình mong
Hoa vàng vọt lỡ duyên sầu quặn
Kiếp mịt mờ đau phận oán hờn
La lết đẫm hồn loang não khổ
Sa đời lạc bước thả buồn đong

Đong buồn thả bước lạc đời sa
Khổ não loang hồn đẫm lết la
Hờn oán phận đau mờ mịt kiếp
Quặn sầu duyên lỡ vọt vàng hoa
Mong tình ái cũ môi tìm lại
Dõi sắc hương nào mắt ngóng ra
Lòng nuối chạnh vương chiều tiễn biệt
Trông mòn mỏi nhớ nẻo vời xa