11.00
Đăng ngày 07/06/2023 08:08, số lượt xem: 81

Buồn xo mải miết nỡ sao đành
Chắc hẳn tim người lại trỗi ganh
Hãy mở lòng yêu ngồi sát cạnh
Hoài dâng sắc lộng phả thơm mành
Xa hờn để dạ đừng xơ quánh
Ngớt dỗi cho hồn quyện dẻo thanh
Vũ khúc nghê thường thêm diệu cảnh
Bồng lai hạnh phúc toả cây cành

Làm cho trúc phượng diễm muôn cành
Cổ tích mơ lòng đẫm mượt thanh
Lộng lẫy thơ tình loang sắc cảnh
Triền miên hạnh phúc trỗi bên mành
Luôn nồng giấc mỹ quên điều chạnh
Mãi đượm hương ngời né nẻo ganh
Quãng nhớ miền thương dào dạt ảnh
Người ơi đẹp thế bỏ sao đành