15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2020 12:11, số lượt xem: 206

Êm đềm Yên Bái bóng Mù Cang
Chót vót Hoàng Liên thoáng địa đàng
Khau Phạ đèo cao đường lắm mảng
Xu Phình lũng biếc ruộng nhiều thang
Xanh rờn Pán Tẩn chiều thơm dáng
Cẩm tú Lìm Mông lúa mượt hàng
Ngọn Suối Giàng trong ngời hảo hạng
Chế Cu Nha mát ngọt thôn làng

Mường Lò ngọt mát giọt tình chan
Kim Nọi khèn yêu luyến vọng nàng
Nức tiếng Khao Man rền ức vạn
Lừng danh Hồ Bốn đượm muôn ngàn
Púng Luông ghi đậm hương người Mán
Cao Phạ lèn sâu sắc một chàng
Nậm Khắt sơn tuyền luôn toả rạng
Êm đềm Yên Bái bóng Mù Cang