Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 00:14, số lượt xem: 82

Đời không trói buộc bởi kim tiền
Nghĩa cử cao vời giống mộc miên
Mãi toả dìu hương vào chánh điện
Hoài mong gởi dạ náu am thiền
Phù du thế sự hời tiêu khiển
Ngưỡng cửa ta bà loạn biến thiên
Ngõ chuẩn theo cùng tâm diện kiến
Lời ngay nhuận tánh thảo lương hiền

Ngõ thẳng đường ngay sắc dịu hiền
Sau này được hưởng chốn hoàng thiên
Từ bi giúp đỡ hoài thi triển
Khẩn thiết cầu van mãi định thiền
Đạo nghĩa vuông tròn nơi quý tiện
Ân tình thắm đẹp cõi triền miên
Người ơi rủi thiếu lòng lương thiện
Quả báo nhiều khi tại nhãn tiền