15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/09/2019 21:00, số lượt xem: 241

Mưa chiều phố nhỏ
Quán vắng buồn tênh
Gặp người thuờ đó
Tim chợt chòng chành.

Nhịp lòng xa ngoẵng
Thon thả lượn về
Cuộn cuồn quá vãng
Dạo tuổi khờ mê.

Dòng đời phiêu lãng
Đôi ngã chia rời
Vẫn thương thầm lặng
Nẻo dấu yêu rơi.

Mùa nao chia biệt
Cứ ngỡ quên rồi
Nào hay kỷ niệm
Ngúng nguẩy mù khơi…