Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/08/2019 21:15, số lượt xem: 166

Trang nhà bất chợt toả mừng vui
Gặp lại người xưa thoáng lệ chùi
Cứ ngỡ nàng thơ nào dịp tới
Ai dè tri kỷ có lần lui
Thời gian hẳn sẽ thêm hoài vọng
Kỷ niệm hầu như chả ngủ vùi
Mới đó sương chiều loang kín nẻo
Nhìn nhau xúc cảm dậy bùi ngùi

Nhìn nhau xúc cảm dậy bùi ngùi
Mãi ước tình thơ chẳng lấp vùi
Mộng vẫn trao chuyền luôn ngát gởi
Mơ rằng xướng hoạ mãi hoài lui
Cùng bao bạn khác nồng thơm ngọt
Với tiếng lòng xưa nén gạt chùi
Hạnh ngộ trên đời như của báu
Trang nhà bất chợt toả mừng vui