Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2021 18:00, số lượt xem: 112

Lòng sầu cây cỏ cũng buồn
Trách chi cho nặng cánh chuồn chuồn bay.
Ngày nao ước hẹn cầm tay
Mà sao quên bẵng khiến lay lắt sầu.

Cứ mường tượng lễ trầu cau
Chung lòng xây đắp ước trau chuốt nồng
Bây giờ tình lỡ mùa bông
Khiến cho gương nát, lại chồng chất mưa.

Đâu còn cái thuở ngời xưa
Vành tim một nhịp dẫu dưa muối cùng
Ngược lòng đánh mất thuỷ chung
Làm cho kỷ niệm dậy nhung nhớ lời.

Xót xa thì xót xa rồi
Bận lòng chi nữa chịu côi cút về
Xa mù ước vọng hiền thê
Trầm luân khổ ải giữa thê thiết chiều…