Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/08/2019 01:35, số lượt xem: 174

Trên đời khổ nhất cái anh nghèo
Ná thở chân mòn vẫn cố leo
Hủ gạo bầm gan hoài níu kéo
Nong tiền thắt ruột mãi bườn theo
Nhiều khi tệ thảm đau đời héo
Lắm lúc buồn tê tủi phận lèo
Giữa cõi bao người sang giàu béo
Riêng mình èo uột kiếp chèo queo

Vẫn ráng nhưng mà cứ quặt  queo
Làm như số phận tựa cây bèo
Trưng vàng múa mép nhiều tay
Nhá bạc la xằng lắm kẻ theo
Gối mỏi dù xa nào dám vẹo
Chân chùn dẫu tít phải mò leo
Thân này kín chỗ đầy loang sẹo
Số phận trời ban một chữ nghèo