15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2019 17:43, số lượt xem: 283

Em là cánh én thời gian
Hoá thân giữa chốn bụi trần nhiễu nhương
Một lòng nặng với quê hương
Phương xa nhắn gửi trăm đường luyến lưu.

Em là cánh én nhiệm mầu
Sẻ chia bao phận xót đau giữa đời
Chỉ làm thôi, chẳng lắm lời
Giúp bao nhiêu cũng... cười cười mà thôi.

Em là cánh én của trời
Bay qua bao biển vẫn ngời rạng xuân
Phương xa mà dạ vẫn gần
Bời trong tim ấy, én luôn nhớ nhà...

Em là cánh én trời xa
Đường đời bao nẻo vượt qua thác ghềnh
Tự thân xây dựng mình ên
Gia nương một cõi, riêng phần kém ai.

Em là cánh én đa tài
Ngoại giao ngào ngọt chẳng sai sót gì
Kinh doanh từ lúc xuân thì
Chợ đời xuôi ngược chẳng khi nản lòng...

Em là cánh én thuỷ chung
Ân tình nặng gánh, tâm hồn đa mang
Chẳng quên chút nghĩa cũ càng
Vẫn nuôi sâu kín vấn vương nợ tình.
................
Một lòng giữ vẹn trung trinh
Tâm nguyền trọn kiếp nghĩa nhân giữa đời...