15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2019 09:13, số lượt xem: 233

Tháng yêu nũng nịu bao lời
Gởi thương chuyền nhớ, gọi mời mọc si
Âp e duyên, tuổi xuân thì
Trầu thương têm sẵn, ái vi vút bày.

Tháng yêu muối mặn gừng cay
Liếc tình một thuở mộng bay bướm ngời
Lung linh một áng tơ trời
Cột hai tim lại giữa mai mối nào.

Tháng yêu đượm ngát thanh tao
Để con én mộng mớm giao cảm nồng
Tình thơm hẹn ước vợ chồng
Cho ngàn năm vẫn giữ đồng điệu thương.

Tháng yêu kỷ niệm vấn vương
Lời tình mở ngỏ khiến đường mật rê
Lửa tình dậy ngút niềm mê
Tình tang ân ái thoả kề cận nhau...