Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 12:09, số lượt xem: 132

Tào khang bến hẹn mãi yêu thuyền
Để quãng hoan nồng lịm ngát xuyên
Vẫn phả tình tang ngào ngạt luyến
Và dâng lả lướt mệt mê nguyền
Trầm hương cõi thắm nồng thơm chuyện
Đượm bổng mê quỳnh vũ khúc duyên
Thoả giữa tim lòng ran quấn quyện
Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền

Trầu cau diễm hảo biếc mơ huyền
Nẻo cũ xin hoài lộng sắc duyên
Để ái hương tình luôn thẫm quyện
Và ân sắc mộng toả lâng nguyền
Dâng hồn giữa nguyệt êm đềm quyến
Phả nắng trong đời lộng lẫy xuyên
Thuở trước đôi mình chưa mãn nguyện
Tào khang bến hẹn mãi yêu thuyền