Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2020 10:56, số lượt xem: 155

Qua mộng nguyệt hờn nỗi thoáng xưa
Nữa nào thương nhớ chạnh chiều mưa
Da lồng thịt đượm ngời chăn biếc
Mật quyện môi nồng ngọt cõi lơ
Xa chới phụng tình đơm dạ luyến
Ảo huyền loan ái đẫm mùi ưa
Ba trời dẫu vọng còn thơm thảo
Ta ngóng trông chờ thuở đón đưa

Đưa đón thuở chờ trông ngóng ta
Thảo thơm còn vọng dẫu trời ba*
Ưa mùi đẫm ái loan huyền ảo
Luyến dạ đơm tình phụng chới xa
Lơ cõi ngọt nồng môi quyện mật
Biếc chăn ngời đượm thịt lồng da
Mưa chiều chạnh nhớ thương nào nữa
Xưa thoáng nỗi hờn nguyệt mộng qua