Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2020 23:12, số lượt xem: 222

Ngàn thương lặng buốt giữa canh tà
Tan nát mơ huyền náu cõi xa
Cứ ngỡ hồn say vờn phím mộng
Nào hay dạ bạc héo trăng ngà
Còn đâu sum hiệp nồng thơm tửu
Để phải chia ly úa nhạt trà
Thẳm vắng sầu đời trên gác lạnh
Sương buồn héo hắt chạnh lòng ta  

Sương buồn héo hắt chạnh lòng ta  
Chi nữa mà mơ rượu với trà
Thơ xướng không người trơ tiếng hoạ
Nhạc dâng thiếu bạn úa trăng ngà
Ê chề hoa dỗi chao chùng lại
Ngán ngẫm mây hờn lẩn khuất xa
Nhấp chén tiêu sầu trong quạnh quẽ
Ngàn thương lặng buốt giữa canh tà