Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2021 20:06, số lượt xem: 96

Thơ ngào ướp mộng tuổi mùa ngây
Rỡ phượng chùm yêu mến tặng nầy
Lơ lửng ghẹo đùa câu bạn vẫy
Lỡ lầm tha bỏ chuyện lòng xây
Chờ mong hiệp nghĩa tình thơm dậy
Nhớ cảm bừng tim góc ngọt đầy
Bờ bến thoả vui mừng hội trẩy
Mơ hoài quãng đẹp thắm trời mây

Mây trời thắm đẹp quãng hoài mơ
Trẩy hội mừng vui thoả bến bờ
Đầy ngọt góc tim bừng cảm nhớ
Dậy thơm tình nghĩa hiệp mong chờ
Xây lòng chuyện bỏ tha lầm lỡ
Vẫy bạn câu đùa ghẹo lửng lơ
Nầy tặng mến yêu chùm phượng rỡ
Ngây mùa tuổi mộng ướp ngào thơ