Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2020 10:36, số lượt xem: 104

Xưa lòng phụ bạc ái nguyền bay
Rã cánh sầu mơ thảm thiết này
Thừa thải lạnh chăn ngờ nghệch xót
Nhạt nhoà tê gối dặc dằng cay
Đưa hờ hững mộng chôn nhầm nghĩa
Tiễn vọt vàng hương ẩn cuối ngày
Chừa tiếc nuối đau ngùi thảm trí
Mưa chiều gởi luyến trả tình vay

Vay tình trả luyến gởi chiều mưa
Trí thảm ngùi đau nuối tiếc chừa
Ngày cuối ẩn hương vàng vọt tiễn
Nghĩa nhầm chôn mộng hững hờ đưa
Cay dằng dặc gối tê nhoà nhạt
Xót nghệch ngờ chăn lạnh thải thừa
Này thiết thảm mơ sầu cánh rã
Bay nguyền ái bac phụ lòng xưa