Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/09/2019 16:04, số lượt xem: 164

Hai chờ bốn đợi ngóng tình xanh
Bảy nhớ mười thương biếc cội cành
Nửa giấc ngàn canh bừng trắng dã
Đôi lòng sáu khắc diễm hoàng quanh
Vành môi tỷ bận không vàng vọt
Tấm dạ bao lần lại xám nhanh
Muôn trượng ủ sầu đen cả kiếp
Nhan hường triệu vẻ dệt ngời tranh

Nhan hường triệu vẻ dệt ngời tranh
Một khúc tâm tình đỏ rực nhanh
Chớ để cam lòng năm tháng đợi
Xin đừng bạc dạ những vòng quanh
Ba đào lặng nín choàng vô lượng
Tử lộ dời xa đẹp vạn cành
Tám nẻo hồng trần duyên thắm mượt
Hai chờ bốn đợi ngóng tình xanh